Skip to Content

Sunday, January 21st, 2018

Giotta.cz

Obecný magazín

Odkud přišel samuraj?

Odkud přišel samuraj?

Closed
by Září 10, 2017 Hobby

Samurajové byli úplně původně provinčními úředníky. Jejich práce znamenala, že se starali o nejrůznější záležitosti ve veřejné správě. Například dohlíželi:

v  na výběr daní
v  pečovali o silnice a budovy
v  dohlíželi na pořádek o místních náboženských slavnostech.
v  řídili zemědělské práce
v  dohlíželi a organizovali výsadby rýže
v  opatrovali nově obdělané pozemky
v  starali se o nábor pracovníků a řídili je

samuraj

Pokud byl tento úředník úspěšný ve své funkci, mohl si uprostřed pozemku jemu svěřenému postavit vlastní sídlo. To pak bývalo obvykle obehnáno příkopy a opevněno hradbami. Tam žili tito úředníci i se svými rodinami. Uvnitř takovýchto opevnění byly i stáje, sýpky, tkalcovské dílny i sklady zbraní. Vlastně to byla taková starojaponská

centra řemesel a výměnného obchodu
útočiště pro místní obyvatele v případě napadení

Samuraj jako válečník

Provinční úředník, který obýval opevnění v oblasti, postupně posiloval svoji moc. Nejprve vládl rodinnému klanu, později zval do provincie i své přátele a myslel také na obranu vlastního majetku. Tím se z úředníků a provinčních vládců stávají válečníci. Tato společenská proměna je doprovázena pocitem sounáležitosti s ostatními a nadměrnou hrdostí. Samurajovéa té doby se již začínají objevovat ve své charakteristické zbroji, se štítem, lukem a také dlouhým mečem. Tou dobou se objevují u moci šógunové a vojenští velitelé, kteří se stávají skutečnými vládci Japonska. Samurajové se staví za císaře a vznikají pro ně hodnoty jako

hrdinství
loajalita
odvaha, která jde až do krajnosti
hrdost
čest

V důsledku přehnané hrdosti samurajů vzniká rituální sebevražda seppuku, u nás všeobecně známá jako harakiri.

boj

Symbol cti

Oproti středověkým Evropanům měli Japonci zcela jiný pohled na zajatce. Domnívali se, že váleční zajatci jsou pouze v důsledku zbabělosti. Japonský samuraj tedy neznal, co je to čestná kapitulace a zbytečné krveprolití. Pro samuraje kapitulace neexistovala. Dával raději přednost smrti vlastní rukou. Samurajové se uchylovali k sebevraždě, aby ukázali svoji konečnou vládu nad svým vlastním osudem. Seppuku se stala obřadem, kterého se měli účastnit svědci a pomocník, jimž byl často přítel nebo podřízený.

Odkud přišel samuraj?
Ohodnoťte příspěvek
Previous
Next