Skip to Content

Monday, December 17th, 2018

Giotta.cz

Obecný magazín

Odkud přišel samuraj?

Odkud přišel samuraj?

Closed
by Říjen 15, 2018 Hobby

Samurajové byli úplně původně provinčními úředníky. Jejich práce znamenala, že se starali o nejrůznější záležitosti ve veřejné správě. Například dohlíželi:


v  na výběr daní

v  pečovali o silnice a budovy

v  dohlíželi na pořádek o místních náboženských slavnostech.

v  řídili zemědělské práce

v  dohlíželi a organizovali výsadby rýže

v  opatrovali nově obdělané pozemky

v  starali se o nábor pracovníků a řídili je

samuraj


Pokud byl tento úředník úspěšný ve své funkci, mohl si uprostřed pozemku jemu svěřenému postavit vlastní sídlo. To pak bývalo obvykle obehnáno příkopy a opevněno hradbami. Tam žili tito úředníci i se svými rodinami. Uvnitř takovýchto opevnění byly i stáje, sýpky, tkalcovské dílny i sklady zbraní. Vlastně to byla taková starojaponská


centra řemesel a výměnného obchodu

útočiště pro místní obyvatele v případě napadení


Samuraj jako válečník


Provinční úředník, který obýval opevnění v oblasti, postupně posiloval svoji moc. Nejprve vládl rodinnému klanu, později zval do provincie i své přátele a myslel také na obranu vlastního majetku. Tím se z úředníků a provinčních vládců stávají válečníci. Tato společenská proměna je doprovázena pocitem sounáležitosti s ostatními a nadměrnou hrdostí. Samurajové té doby se již začínají objevovat ve své charakteristické zbroji, se štítem, lukem a také dlouhým mečem. Tou dobou se objevují u moci šógunové a vojenští velitelé, kteří se stávají skutečnými vládci Japonska. Samurajové se staví za císaře a vznikají pro ně hodnoty jako


hrdinství

loajalita

odvaha, která jde až do krajnosti

hrdost

čest


V důsledku přehnané hrdosti samurajů vzniká rituální sebevražda seppuku, u nás všeobecně známá jako harakiri.

boj


Symbol cti


Oproti středověkým Evropanům měli Japonci zcela jiný pohled na zajatce. Domnívali se, že váleční zajatci jsou pouze v důsledku zbabělosti. Japonský samuraj tedy neznal, co je to čestná kapitulace a zbytečné krveprolití. Pro samuraje kapitulace neexistovala. Dával raději přednost smrti vlastní rukou. Samurajové se uchylovali k sebevraždě, aby ukázali svoji konečnou vládu nad svým vlastním osudem. Seppuku se stala obřadem, kterého se měli účastnit svědci a pomocník, jimž byl často přítel nebo podřízený.

Odkud přišel samuraj?
Ohodnoťte příspěvek
Previous
Next